Lovagrendi krónika XXV. fejezet, XI. ének

XXV. fejezet, XI. ének, 1. vers

„Minden esztendőben az Egyetem kapui tárva nyitva
Kezdődjön hát a túra, laborról laborra!
Seniorok kísérik a lelkes tojásokat
hátha gólyák lesznek, akárki meglássa!

A munkadíja laborintus vezetőknek,
busz viszi táborba a megfáradt hősöket…”

Mint oly sok esztendőben ezelőtt, a seniorok ismét gyülekeznek Királyrét kastélyában, hogy soraikat megújítsák, valamint beszámoltattak az esztendőt uraló hét vezérek. Voltak, akik egyenest az ádáz csatamezőről érkezének, melynek ősi neve nyílt nap. Azon bátor seniorok kik ebben segédkeztek az Egyetem nevezetű hűbérúrtól markos jutalmat kapának, ingyen busz-út üté markukat.

XXV. fejezet, XI. ének, 2. vers

„Királyrét bizony messze van
mégis minden senior lerohan.
Mi készteti őket erre minden évben?
Fontos a pihenés ez kétségtelen.

Mégsem csak pihennek a bátor seniorok,
a munka mi rájuk vár igenis sok.
Elvonulnak hogy frissítsék soraikat,
az nagymester is pihenne már, sokat.

A lejutás viszont nem egyszerű
busz nélkül vonat szükségszerű.
6-os vágány, minden stimmel,
na vajon ki tévedt el?”

Királyrét mezején az térerő éppen kifogyott, de ez nem szegte kedvét az tivornyázó hősöknek, olyan sebesen érkezének egymást látni, csak ne felejtsenek el jó vonatra szállni. Voltak oly bátrak kik gyalogszerrel keltek útnak, de oly vakmerő lovag is akadt olyan vasparipával mentek, amely nem Királyrétre bandukolt… „Mi baj lehet?” Kezdék kalandjukat, ám végül leértek és még szesz is maradt…

Miután a sokaság összesereglett megkezdődhetett a tivornya, ám tudták jól, a mulatást csak módjával szabad bevinni, hisz fontos döntéseket kell még ma hozni…

XXV. fejezet, XI. ének, 5. vers

„Este van, este van, ki-ki áll a pultnál
mikor készül el a vacsora már?
Hűvös időben a legtöbben
bent főznek a jó melegben.”

Az kolesz 54. esztendejének november havában oly zimankó sújtotta az táborozó seniorokat, hogy mind bemenekült főzni, sokat. Öreg-fiatal együtt ücsörögve az hagymát kockázva épült össze. Az borvirágh is kinyitotta kapuit, az tivornya eltartott bőven másnapig. Cuba libre, kisfröccs vagy nagy, ettől pörög az kés kezekben, lesz üveges az hagyma a vederben…

XXV. fejezet, XI. ének, 7. vers

„Réges régen, egy messzi messzi Királyréten…”

Az lovagok ismét kerekasztalhoz ülének, hogy megvitassák kit emeljenek soraik közé ezen táborban. Egy gond akad csak, az hős lovagjaink egész nap lapátolák az GDP-t Budapest várában, így Királyrétre csak lassan, nehezen érkezének, így az kerekasztal mire összeülé és az döntést meghozá, a mézes mustáros csirke régen kihűlött vala. Mindazonáltal az seniorok gondoltak nagy öregjeikre, így hagytak ételt az lovagjaiknak kik nagy örömmel majszolák az csirkét, míg a bámész tömeg összesereglik, hogy kihirdessék az felkérések sorát.

XXV. fejezet, XI. ének, 10. vers

„Legtöbb csatában edzett ifjú harcosok
annyi van belőlük, hogy nézni sok
neki vágnak mind a próbáknak
vesszen aki útjukba állna”

Az seniorok idén is sok csatában helyt állának és bizonyságot tanúsítának rátermettségükről, parancsnoki képességeikről és moráljukról, így idén is összeülé az apródi és lovagi kerekasztal és döntést hozának kiket kér fel az Lovagrend, hogy álljon ki az próbák elé és szerezze meg az Szent Grált melyet ha meglel felvételt nyerhet soraikba. Ezen havas őszön apródnak kéreték fel Boriszt, Zsuzsát, Orsit, Noyt, Nur`-t, Zéét, Soltit, Évit, Entit, Szomyt és Vargast. Ezen felkérést el is fogadák és az próbák elé állának másnap…

Voltak oly tagjai az Lovagrendnek kik eddig hűségesen hordozák lovagjuk fegyverét és sok csatában bizonyíták, érdemesek az lovagi címre, hogy saját apródot fogadjanak és vezessék az Lovagrendet még szebb jövő felé. Így kéreték fel lovagnak Barbi, Isör, Regi és végül, de nem utolsó sorban efGeri. az próbák elé ők is büszkén állának, másnap az apród jelöltek oldalán ők az sárkánnyal párbajoznak.

Az Szent Schönherzes Senior Lovagrend bölcs nagymestere ezen jó hírek kihirdetése után elrendelé vala az tivornyázást és koccintást az felkértekkel, hogy elég Csít gyűjthessenek az este az holnapi próbákra…

XXV. fejezet, XI. ének, 13. vers

„Véget ért az év a Hetek is pihenne,
lássuk mire ment a sok kredit el!
Elkészültek a művek, minden rendben,
csak jöhetne már egy IT szakember…”

Másnap hajnalban, míg többen az tegnapi tivornyát heverék ki, az heteknek tanácsa körbehívá vala az seniorokat, hogy elregéljék nékik, mily hőstetteteket vittek végbe ezen évben, és mily okokból fáradának el oly mértékben, hogy letészik az lantot hogy teret adjanak az következő 7 vezérnek.

Az hetek minden tagja szorgosan dolgozott idén is, mi sem bizonyítá ezt jobban, mint a sok boldog senior és gólya, szinte minden projekt elkészült vala, még IT szakember is került birtokukba.

Köszönjük áldozatos és kemény munkáját az Chotebor bátor harcosainak, kik sok csatába vezeték sikerrel az Lovagrend katonáit. Köszönjük Sir Balus, Vuche, Isör, Sir Mérész Dánielus, Dzsánni, Taz, Sir Dancicus.

XXV. fejezet, XI. ének, 15. vers

„-Ha
-Ha
-Élet
-Vize
-Legyen
-Három!…”

Az szombat délután elérkezének vala az próbákhoz, az jelöltek már izgatottan várák vajh mily rémségekkel kell szembenézniük, hogy az gyakorló grált lerakván az igazi Szent Grált kézben tarthassák az apródok, illetve hogy az lovagok és ladyk legyőzék az sárkányt hősies küzdelemben.

El is indulának az bátor jelöltek, hogy Sir Balusnak koktélt készítsenek az gólyabál estéjére, hogy az Lovagrend Tétele ismét bizonyítást nyerhessen, teljes indukciót nem használhatának vala, így maradá az túra, az összetevőkért. Útjuk során találkoztak próbákkal, melyhez okosnak vagy erősnek kellett lenni, bármily rátermettek is valának, senki nem állhatta Sir Mokus acélkarjának nyomását. Csak az életnek vize legyen elegendő, hisz nélküle bizony elbukának. És még több próba vala hátra, mint sem…

Az síró lovagok sem könyörültek az próbázókon, bár a bámész tömeg számára néha úgy tűnhetett mintha kacagának, azonban az életnek vize most is kellett, hogy az nevetés örömkönnyeit kicsikarják az síró lovagok szeme sarkából…

Az próbázók figyelmetlenek valának ez majdnem egyik társuk életébe kerülé, azonban az akasztást épphogy elkerülé, Barbi is megmenekült, így indulhattak az próbázók az halálnak hídjához ahol is három kérdésre kell megfelelniük, ha át akarának kelni.

Az életnek vize épphogy kitarott, de sikeresen átkeltek az próbázók az halálnak hídján, így lovaggá ütötte Sir Balus a következő próbázókat:

Sir Gregorius Instruktorus Jahodus Sideeffectus Barbecue di Mú
a Lovagrend kettősügynöke

Lady Regina Sideeffecta Barbecue di Mú Pulcsikus Matracus Publica Relatio
a Lovagrend még egy utolsó plakátja, jelenleg nincs hiszti

Lady Barbesz Circus Maximus Negrus Oeconomia Lexicona Ostium Clausum
Lovagrend nyomtatója és nyikorgó lengőajtója, Sir Goreticius büszke apródja és X

Sir iSir Negrus Cápusz Mikrofónusz
a Lovagrend Retrográd Amnézia

Az apród jelöltek is kiállák vala az próbákat. álljon itt azon hősök neve, kik ezen ősszel nyertek felvételt az Lovagrendbe:

Borisz, Sir Szalókius apródja
Zsuzsa, Lady Barbesz apródja
Orsi, Sir Goreticius apródja
Noy, Sir Dzsimbosz apródja
Nur`, Sir Goreticius apródja
Zéé, Sir iSir apródja
Évi, Sir Azeroth apródja
Solti, Sir Goreticius apródja
Enti, Sir Jeszenszky Blasius apródja
Szomy, Sir Goreticius apródja
Vargas, Sir Mokus apródja

Vivát!

XXV. fejezet, XI. ének, 22. vers

„<template né-év>
Felkelt a napunk <né-év> a mi urunk…”

Elhull a virág eliramlik az élet… Mondották őseink. nincs ez másképp hős nagymesterünkkel sem. Sir Balus leszúrá az Excaliburt az kőbe, aki kihúzá, az lészen az Lovagrendnek nagymestere. Így hát elérkezett az idő hogy az Lovagrend ismét összeüljön, és új nagymestert válasszon. Az jelöltek Sir iSir, Sir Dancicus és Sir Mérész Dánielus voltak. Az kerekasztal sokáig gondolkodott, jól kihallgatta az nagymester aspiránsok beszédét és programjait. és végül egyhangúlag megválasztották Lovagrendünk új legfőbb főjét, ki nem más mint:

Sir Mérész Dánielus Lepus Curator Septem Jahodus Choteborus Localus Areaus Networkus Routerus Sideffectus Majordomus Americano Magister Maximus
a Lovagterem őre és Néma Bob

Sok sikert kívánunk néki az elkövetkező esztendőben, hogy kormányozza az Lovagrend zászlós hajóját az viharos Egyetemi vizeken. Az örömhírt váltott lóval küldék vala szerte az országban: „Vivát! Vivát! Pipát! Pipát!”.

XXV. fejezet, XI. ének, 30. vers

„Előző este megvolt a partikah
reggel seniorok indulnak haza
kisvasút várja a megfáradt népet
mégis mindenki a buszra nézett…”

A választás és avatások után az örömteli seniorok hatalmas tivornyát csapának, és fenekére nézének oly sok kupának, számlálni lassan már nem is tudnának… Másnap reggel azonban újra hívatta őket az munka, el kell indulni az kisvasútra. Azonban az megfáradt seregnek az reggeli indulás nem sok jóval kecsegtet, inkább jól megpihenvén, az legnagyobb tömeg az busszal kecmergett…

XXV. fejezet, XI. ének, 66. vers

„A munka elvégeztetett
a szesz kivégeztetett
várja őket a ZH-k hada
most jön az igazi csata…”

Az jó seniortábor után egy nap pihenő még jár az senioroknak, ám lassan szól az kakas, s utána zárthelyik seregével lészen küzdelmük senioroknak, az új vezetőség is talpra áll lassan, és kezdik az munkát, hogy az Lovagrend is talpon maradhasson. Mit tartogat eme Lovagrend harcosainak az jövő sötét fellege? Választ csak az vizsgák után lelhetjük meg. Erőt, egészséget, kíván az Lovagrend harcoló sorainak:

A krónikás, kinek nevét joggal fedje örök homály
és
Sir Mérész Dánielus Lepus Curator Septem Jahodus Choteborus Localus Areaus Networkus Routerus Sideffectus Majordomus Americano Magister Maximus
a Lovagterem őre és Néma Bob